O nás

Profil firmy

eeko GRADOFirma eko GRADO s.r.o. bola založená v roku 1992 a sídli v Moste - Velebudice. V priebehu rokov sa firma rozvíjala a rástla, pôvodné priestory v Bylany pri Moste prestali vyhovovať, a preto sa vedenie rozhodlo pre presídlenie do Velebudice.

Presťahovaním firma získala, pretože sa všetky zázemie firmy dostalo pod jednu strechu. Spoločnosť sa stala vlastníkom celého objektu, ktorý si upravila podľa svojich potrieb. Teraz novo zrekonštruovaný objekt slúži nielen svojmu účelu, ale zároveň firmu reprezentuje svojím moderným vzhľadom. ČINOSŤ firmy eko GRADO sa neobmedzuje iba na Most a okolie. Táto spoločnosť pôsobí po celej Českej republike a v každom regióne má svojho obchodného zástupcu. Počet zamestnancov vzrástol od roku 1992 z pôvodných troch na súčasných osemnásť. Aby boli zamestnanci stále profesne na výške, vykonáva spoločnosť eko GRADO pravidelné školenia.

Čím sa firma zaoberá?

S ohľadom na zhoršujúce sa životné prostredie po celom svete a pre zlepšenie bezpečnosti a hygieny práce sa spoločnosť zamerala na predaj ekologicky nezávadných látok, ktoré pomocou rôznych technologických systémov zlepšuje životné prostredie. Túto činnosť oceníme najmä v našom regióne, kde sa v skorších dobách na ekológiu nebral ohľad. Z predošlého vyplýva, že činnosť firmy eko GRADO je veľmi záslužná. Sortiment výrobku a technológií, ktorý táto spoločnosť ponúka, sa neustále rozširuje a zlepšuje. Firma eko GRADO je tak pripravená uspokojiť aj náročných zákazníkov.

V čom služby tejto spoločnosti spočívajú?

Firma eko GRADO predáva stroje a prostriedky, ktoré slúžia na priemyselné čistenie. Môžu sa uplatniť napríklad v autodielňach, v stavebníctve, pri požiarnych sanáciách, v poľnohospodárstve, v potravinárskom priemysle, pri úprave odpadových vôd, v textilnom priemysle, v tlačiarňach, v elektrárňach a dokonca v leteckej, lodnej a železničnej doprave. Medzi výrobky, ktoré spoločnosť eko GRADO ponúka, patria okrem iného umývacie stoly a náplne do nich, chemické výrobky, čistiace prostriedky pre upratovacie firmy, vysokotlakové stroje, pojazdné rotačné kefy, čistiace a stieracie utierky, ale aj automatické práčky určené na čistenie a odmastenie súčiastok . V neposlednom rade je tu úplná novinka firmy a tou je prístroj na odstránenie graffitti a to dokonca bez chémie a vody.Jak z názvu firmy vyplýva, o ekológii sa tu nielen hovorí, ale zároveň všetky produkty, ktoré eko GRADO ponúka, sú ekologicky nezávadné. všetky vyššie spomínané produkty rovno dodáva konečným odběralelům a firmám.

Kto v súčasnej dobe nemá problémy s odpadmi?

Spoločnosť eko GRADO s.r.o. poskytuje zákazníkom, ktorí od nej nakupujú náplne do umývacích stolov službu navyše. Bezplatne odvezie a zlikviduje použitú náplň pri výmene za novú, vrátane vypísania evidenčné listy pre prepravu nebezpečných odpadov.

Podnikové vzdelávanie zamestnancov

Projekt: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012626

Názov projektu:
Špecifické vzdelávanie zamestnancov spoločnosti eko GRADO spol. s r.o.

Na základe žiadosti o podporu z Operačného programu Zamestnanosť, Prioritná os 1 - Podpora zamestnanosti a adaptability pracovnej sily rozhodlo Ministerstvo práce a sociálnych vecí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu:

Podnikové vzdelávanie zamestnancov II, Výzva č.97
Registračné číslo projektu: CZ.03.1.52 / 0.0 / 0.0 / 19_097 / 0012626
Názov projektu: Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti eko GRADO spol. s r.o.

Opis projektu:
Koncepčný vzdelávanie zamestnancov spoločnosti eko GRADO spol. s r.o. je spolufinancované Európskou úniou. Hlavným cieľom je skvalitnenie, zefektívnenie a následná aplikácia ďalšieho profesijného vzdelávania zamestnancov spoločnosti eko GRADO spol. s r.o., ktoré zabezpečia posilnenie ich adaptability v rámci podniku, zvýšenie kvalifikácie a napomôže udržateľnosti zamestnancov na trhu práce.

Doba realizácie projektu:
1.10.2019 – 30.9.2021

 

PONÚKAME VÝROBKY
Nemecké a Švajčiarskej
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čtv 7.00 - 15.30
Piatok 7.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

32 let na trhu