Čistič na ráfiky Amstutz Felgonet A 30 kg
skladem (1 ks)

Amstutz
Čistič na ráfiky Amstutz Felgonet A 30 kg

Vaša cena s DPH/ks
192,00 EUR
158,68 EUR bez DPH/ks

Zboží s ADR dopravou na Slovensko lze objednat pouze telefonicky na čísle +420 723 691 602

běžná cena s DPH 0,00 EUR, ušetříte  %
Objednací číslo: 1A1351030

Čistič na ráfiky Amstutz Felgonet A 30 kg

Popis prípravku: silný a vysoko alkalický čistič ráfikov s vynikajúcou schopnosťou odstraňovania nečistôt. Prach a nečistoty sú odstránené rýchlo a dôkladne s ohľadom na životné prostredie.

Oblasť použitia: vhodný na alkáliám odolné lakované oceľové ráfiky a hliníkové ráfiky.

Použitie: riedenie od 1:4 do 1:10 v závislosti na stupni znečistenia ráfikov. Nechajte krátko pôsobiť, prípadne rozrušte kefou a opláchnite vysokotlakovým zariadením.

Pozor: nepoužívať na teplé lakované plochy. Nepoužívať na priamom slnku. Nenechať zaschnúť. Pred použitím vyskúšať na znášanlivosť materiálu.

Ochranné podmienky: Používať ochranné okuliare a rukavice. Žieravý. Pri styku s kožou alebo očami, vyplachovať vodou. Pri zlom použití nie je záruka zaručená. Dodržiavať predpisy o odpadových vodách.

Prvá pomoc: Pri zasiahnutí pokožky alebo očí vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa vodou, vyhľadajte lekára.

Chemické vlastnosti: Žieravina. Obsahuje viac ako 5% alkalických hydroxidov. Jedovaté pri prehltnutí. Spôsobuje dráždenie. Nie je určený pre verejnosť.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Signálne slovo – nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky pre označovanie
Hydroxid draselný; CAS č.: 1310-58-3

Štandardná veta o nebezpečnosti
Nebezpečenstvo
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Prevencia
P280 Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/tvárový štít.

Reakcia
P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky,
ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.
Opláchnite kožu vodou/osprchujte.

Skladovanie
P405 Uchovávajte uzamknuté.

Zobrazit celý popis

Parametre tovaru

Použití Čistič hliníkových ráfků
Váha 10 kg

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás tiež zaujímať...

PONÚKAME VÝROBKY
Nemecké a Švajčiarskej
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čtv 7.00 - 15.30
Piatok 7.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

32 let na trhu