Ochranný olej Amstutz Korol á 10 l
skladem (2 ks)

Amstutz
Ochranný olej Amstutz Korol á 10 l

Vaša cena s DPH/ks
166,88 EUR
137,91 EUR bez DPH/ks
běžná cena s DPH 0,00 EUR, ušetříte  %
Objednací číslo: 11125010

Ochranný olej Amstutz Korol á 10 l

Popis prípravku: Ochranný olej, ktorý na kovových povrchových plochách zanecháva ľahko hnedý film, ktorý chráni pred vlhkosťou, plynmi a leptavými parami.

Okruh použitia: Je vhodný pre všetky kovy náchylné na koróziu. Prípravok je vhodný na ochranu sypacích vozidiel pred koróziou, ktorú spôsobuje posypová soľ.

Použitie: Diely musia byť suché. KOROL sa nanáša v dodanom stave pomocou štetca, nástrekom alebo ponorným kúpeľom. Na ochranu pred posypovou soľou, je potrebné vozidlá nastriekať 2x – 3x ochranným prípravkom Korol. Ochranný film je možné odstrániť rozpúšťadlom alebo alkalickým čistiacim prostriedkom.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signálne slovo – nebezpečenstvo
Nebezpečné zložky pre označovanie
Hydrocarbons, C14-C18, n-alkán, izoalkán, cyclics, aromatics (2-30 %) Benzén-sulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkán, izoalkán, cyclics, aromatics (2-25%) Sulfonic acids, petroleum, calcium salts
CITRONELLAL; CAS č.: 106-23-0
GERANIOL; CAS č.: 106-24-1

Štandardná veta o nebezpečnosti
Nebezpečenstvo
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Štandardné vety o nebezpečnosti pre zdravie
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Štandardné vety o nebezpečnosti pre životné prostredie
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
Reakcia
P260 Nevdychujte prach/dym/ plyn/hmlu/pary/aerosóly
P314 Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Skladovanie
P405 Uchovávajte uzamknuté.

Zobrazit celý popis

Parametre tovaru

Objem 10 l

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás tiež zaujímať...

Odstraňovač asfaltu Amstutz Bitumex 25 l Amstutz

Odstraňovač asfaltu Amstutz Bitumex 25 l

Prípravkom BITUMEX odstránime jednoducho a efektívne decht, asfalt, vosky, mastn…

207,45 EUR
bez DPH
251,01 EUR
s DPH
Odstraňovač betónu Amstutz Orol 114 10 kg Amstutz

Odstraňovač betónu Amstutz Orol 114 10 kg

OROL 114 je aktívna odvápňovací prostriedok na báze kyseliny soľnej. 1 l Orol 11…

100,60 EUR
bez DPH
121,72 EUR
s DPH
Odstraňovač zápachu Amstutz Biodor S 5kg Amstutz

Odstraňovač zápachu Amstutz Biodor S 5kg

Popis prípravku: BIODOR S je ľahko kyslý koncentrát na citrónovej báze s dezinfe…

62,13 EUR
bez DPH
75,17 EUR
s DPH
Ochranný olej Amstutz Korol á 25 l Amstutz

Ochranný olej Amstutz Korol á 25 l

Popis prípravku: Ochranný olej, ktorý na kovových povrchových plochách zanecháva…

323,40 EUR
bez DPH
391,32 EUR
s DPH
PONÚKAME VÝROBKY
Nemecké a Švajčiarskej
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čtv 7.00 - 15.30
Piatok 7.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

31 let na trhu