Odmasťovač hliníka Amstutz Alurei NC 10 kg
skladem (1 ks)

Amstutz
Odmasťovač hliníka Amstutz Alurei NC 10 kg

5 1

Vaša cena s DPH/ks
155,45 EUR
128,47 EUR bez DPH/ks
běžná cena s DPH 0,00 EUR, ušetříte  %
Objednací číslo: 13006010

Odmasťovač hliníka Amstutz Alurei NC 10 kg

Odmasťovač hliníka je výrobok v práškovej forme na odmastenie a čistenie hliníka a hliníkových zliatin a neobsahuje chróm. Je vhodný na odmastenie farebných kovov, ocelí a magnézia.
Okruh použitia: výrobok sa používa vo striekacích práčkach a v ponorných kúpeľoch.
Použitie: ponorné kúpele: koncentrácia 2,5 - 4 percent pri teplotách 70 - 75 ° C.
Striekacie práčky: koncentrácia 0,75 - 2 percent pri teplotách 70 - 75 ° C.
Prací postup trvá spravidla 2 - 4 minúty. Potom je nutné opláchnutie vodou.

Chemické vlastnosti: nepoužívať vnútorne, vyvarovať sa kožného a očného kontaktu.
ALUREI NC - obsahuje soli. Nepoužívať vnútorne.

POZOR: ALUREI NC môže byť neutralizovaný a likvidovaný pomocou odštepného alebo ultrafiltračního zariadení. Je nutné dbať rád a odporúčaní výrobcu zariadení a dodávateľa výrobku. Pri zlom, neprimeranom zaobchádzaní nie je záruka zaručená.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Signálne slovo – nebezpečenstvo
Nebezpečné zložky pre označovanie
Metakremičitan disodný; CAS č.: 6834-92-0

Štandardná veta o nebezpečnosti
Nebezpečenstvo
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Prevencia
H260 Pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu samovoľne vznietiť.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte vodou
P280 Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/tvárový štít.

Reakcia
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky,
ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno vybrať ľahko.
Pokračujte vo vyplachovaní.

Skladovanie
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.
P405 Uchovávajte uzamknuté.

Zobrazit celý popis

Parametre tovaru

Váha 10 kg

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás tiež zaujímať...

Odmasťovač Amstutz Prebon 10 kg Amstutz

Odmasťovač Amstutz Prebon 10 kg

odmašťuje, čistí a fosfátuje lakované i nelakované plochy

105,79 EUR
bez DPH
128,00 EUR
s DPH
Odmasťovač Amstutz Roto Klene 10 kg Amstutz

Odmasťovač Amstutz Roto Klene 10 kg

Odmasťovací prípravok sa používa hlavne pre postrekovacie umývacie zariadenia a …

80,26 EUR
bez DPH
97,11 EUR
s DPH
Odmasťovač Amstutz Roto Klene forte 10 kg Amstutz

Odmasťovač Amstutz Roto Klene forte 10 kg

Odmasťovač práškový, silno alkalický prípravok na použitie v tlakových alebo uza…

87,40 EUR
bez DPH
105,76 EUR
s DPH
PONÚKAME VÝROBKY
Nemecké a Švajčiarskej
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čtv 7.00 - 15.30
Piatok 7.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

32 let na trhu