Odmasťovač Amstutz Prebon 10 kg
skladem (2 ks)

Amstutz
Odmasťovač Amstutz Prebon 10 kg

4 1

odmašťuje, čistí a fosfátuje lakované i nelakované plochy

Vaša cena s DPH/ks
128,00 EUR
105,79 EUR bez DPH/ks

Zboží s ADR dopravou na Slovensko lze objednat pouze telefonicky na čísle +420 723 691 602

běžná cena s DPH 0,00 EUR, ušetříte  %
Objednací číslo: 11217010

Odmasťovač Amstutz Prebon 10 kg

odmašťuje, čistí a fosfátuje lakované i nelakované plochy

Odmasťovací prostriedok odmasťuje a pripravuje kovové časti pre ďalšie spracovanie. Umožňuje lepšiu priľnavosť farby. Čistí a fosfátuje lakované aj nelakované plochy v jednom pracovnom proscesu. Odmasťuje tuk a iné zvyšky nečistôt a prachu.

Okruh použitia: v stave dodania sa nanáša pomocou handry, štetca alebo pištole, po krátkej dobe pôsobenia plochy do sucha vytrieť. Môže sa používať na oceľ, železo, kadmiové, hliníkový plech
a zliatiny. Nepoužívať prípravok v ponorné kúpeli.
Chemické vlastnosti: obsahuje viac ako 5,6% kyseliny fosforečnej, butanol a aromatické uhľovodíky. Škodlivý. Nepožívať vnútorne. Pary nevdychovať. Vyvarovať sa kontaktu s pokožkou a očami.
Prvá pomoc: pri kontakte s pokožkou a očami okamžite opláchnuť vodou.
POZOR: prípravok sa nesmie nechať zaschnúť. Zvyšky prípravku môžu spôsobiť nedostatočné priľnutie farby. Pri použití nových typov farieb, vykonať skúšku znášanlivosti.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Signálne slovo – nebezpečenstvo
Nebezpečné zložky pre označovanie
Bután-1-ol; CAS č.: 71-36-3
Nafta (ropná), hydrogenačne odsírená, ťažká; CAS č.: 64742-82-1

Štandardná veta o nebezpečnosti
Nebezpečenstvo
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H302 Škodlivý po požití
H315 Dráždi kožu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie
Prevencia
P210 Chráňte pred teplom/iskrami/ otvoreným plameňom/ horúcimi povrchmi. - Zákaz fajčenia.
P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý
P240 Uzemnite obal a odberové zariadenie.

Reakcia
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky,
ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno vybrať ľahko.
Pokračujte vo vyplachovaní.

Skladovanie
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Zobrazit celý popis

Parametre tovaru

Váha 10 kg

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás tiež zaujímať...

Odmasťovač hliníka Amstutz Alurei NC 10 kg Amstutz

Odmasťovač hliníka Amstutz Alurei NC 10 kg

Odmasťovač hliníka je výrobok v práškovej forme na odmastenie a čistenie hliníka…

128,47 EUR
bez DPH
155,45 EUR
s DPH
Odmasťovač Amstutz Roto Klene 10 kg Amstutz

Odmasťovač Amstutz Roto Klene 10 kg

Odmasťovací prípravok sa používa hlavne pre postrekovacie umývacie zariadenia a …

80,26 EUR
bez DPH
97,11 EUR
s DPH
Odmasťovač Amstutz Roto Klene forte 10 kg Amstutz

Odmasťovač Amstutz Roto Klene forte 10 kg

Odmasťovač práškový, silno alkalický prípravok na použitie v tlakových alebo uza…

87,40 EUR
bez DPH
105,76 EUR
s DPH
PONÚKAME VÝROBKY
Nemecké a Švajčiarskej
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čtv 7.00 - 15.30
Piatok 7.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

32 let na trhu