Odmasťovač Amstutz Roto Klene forte 10 kg
skladem (více než 10 ks)

Amstutz
Odmasťovač Amstutz Roto Klene forte 10 kg

5 1

Vaša cena s DPH/ks
105,76 EUR
87,40 EUR bez DPH/ks

Zboží s ADR dopravou na Slovensko lze objednat pouze telefonicky na čísle +420 723 691 602

běžná cena s DPH 0,00 EUR, ušetříte  %
Objednací číslo: 13069010

Odmasťovač Amstutz Roto Klene forte 10 kg

Odmasťovač práškový, silno alkalický prípravok na použitie v tlakových alebo uzavretých umývačkách.

Okruh použitia: dielne a opravárenské prevádzky všetkého druhu. V kovospracujúcom priemysle. Čistí a odmasťuje železo a oceľ. Odstraňuje mazacie oleje, konzervačné prostriedky a tvrdošijné nečistoty.
Použitie: koncentrácia: 0,5-5 percent podľa druhu a stupňa znečistenia. Pracovná teplota 75 - 85 ° C. Oplach: hoci nie je bezpodmienečne nutný, sú čistené diely väčšinou oplachované.
Chemické vlastnosti: obsahuje 25% natriumhydroxid. Silne leptavý. Nepoužívať vnútorne. Vyvarovať sa očného a kožného kontaktu.

Likvidácia: nasýtené a opotrebované umývacie roztoky, nesmie nespracované prísť do kanalizácie. Ak je firma vybavená štiepiacim alebo ultrafiltračným zariadením môže roztok po neutralizácii potrebné likvidovať. Ak nie je možná vlastné likvidácie, môže likvidáciu prevziať firma k tomu

Prvá pomoc: pri kontakte s pokožkou a očami dôkladne opláchnuť vodou. Pri streknutiu do očí 15 minút oplachovať vodou, keď nepominie dráždenie, ihneď navštíviť lekára.

POZOR: nepoužívať na ľahké kovy a zliatiny.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signálne slovo – nebezpečenstvo
Nebezpečné zložky pre označovanie
metakremičitan disodný; CAS č.: 6834-92-0
hydroxid sodný; CAS č.: 1310-73-2
neinogénne tenzidy

Štandardná veta o nebezpečnosti
Nebezpečenstvo
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Prevencia
P260 Nevdychujte prach/dym/ plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky

Reakcia
P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky,
ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno vybrať ľahko.
Pokračujte vo vyplachovaní.

Skladovanie
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

Zobrazit celý popis

Parametre tovaru

Váha 10 kg

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by vás tiež zaujímať...

Odmasťovač Amstutz Roto Klene 10 kg Amstutz

Odmasťovač Amstutz Roto Klene 10 kg

Odmasťovací prípravok sa používa hlavne pre postrekovacie umývacie zariadenia a …

80,26 EUR
bez DPH
97,11 EUR
s DPH
Odmasťovač hliníka Amstutz Alurei NC 10 kg Amstutz

Odmasťovač hliníka Amstutz Alurei NC 10 kg

Odmasťovač hliníka je výrobok v práškovej forme na odmastenie a čistenie hliníka…

128,47 EUR
bez DPH
155,45 EUR
s DPH
Odmasťovač Amstutz Prebon 10 kg Amstutz

Odmasťovač Amstutz Prebon 10 kg

odmašťuje, čistí a fosfátuje lakované i nelakované plochy

105,79 EUR
bez DPH
128,00 EUR
s DPH
PONÚKAME VÝROBKY
Nemecké a Švajčiarskej
kvality

eko GRADO spol. s r.o.
Skyřická 110
434 01 Most

+420 723 691 602
+420 476 101 871
info@eko-grado.cz

Po - Čtv 7.00 - 15.30
Piatok 7.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

32 let na trhu